Bagua

Bagua

Om te kunnen waarnemen wat er in een huis energetisch gaande is maken we bij Feng Shui gebruik van de plattegrond van het huis en van de Bagua. De Bagua, ook ‘magisch vierkant’ genoemd, helpt om de energetische beweging in een woon- of werkplek te lezen.

De 5 elementen zijn op de Bagua verdeeld volgens de wetten van de natuur en de continue beweging van Yin naar Yang. De elementen hebben invloed op het leven van de mens. Zo onthult de plattegrond welke van de elementen en hun kwaliteiten beïnvloed worden door de energie in de woon- of werkplek.

De Bagua is een raster bestaande uit negen vakjes, die elk een van de levensaspecten vertegenwoordigt die door de stroming van Chi (levens-) energie beïnvloed wordt.

De onderste lijn van de Bagua correspondeert met de lijn van de gevel waarin zich de voordeur bevindt. Met andere woorden: de Feng Shui Bagua wordt georiënteerd op de voordeur. De energie die door de voordeur een gebouw binnenkomt cirkelt vervolgens rechtsom door het gebouw heen en verlaat het gebouw via ramen, achterdeuren en rioleringen. Voor elke ruimte in het gebouw, kan de Ba Gua weer apart gebruikt worden, waarbij de hoofdtoegangsdeur tot die ruimte als ‘voordeur’ wordt gezien.

De cijfers die in de Bagua geplaatst zijn, corresponderen met de negen verschillende verschijningsvormen van de vijf elementen zoals de Feng Shui die kent: water, hout, vuur, aarde en metaal. Deze vijf elementen zijn te vergelijken met de in het westen meer toegepaste elementen water, ether, vuur, aarde en lucht.

De cijfers corresponderen ook met de cijfers die vanuit de Nine Star Ki aan elk van de bewoners of gebruikers van een gebouw zijn toegekend. Nine Star Ki is een vorm van Chinese astrologie die bij Feng Shui hoort. Door Nine Star Ki toe te passen in combinatie met Feng Shui, wordt duidelijk welke plek een ieder in een gebouw inneemt. Vervolgens wordt direct duidelijk wie er door een probleem in het gebouw het meest beïnvloed wordt.

Het energetisch in balans brengen van een woon- of werkplek is van groot belang voor het welzijn van de gebruikers. Een soepel stromende energie kan het gevoel van geluk en de gezondheid bevorderen. Een groter gevoel van welbehagen geven.

bagua